Các Bài Viết Khác
Bắt đầu với Youtube data API V3

Bắt đầu với Youtube data API V3

Để sử dụng youtube data API, người dùng cần có một Google API Project. Nếu đã có project, chỉ cần kích hoạt Youtube Data API là có thể sử dụng được, nếu chưa có, cần làm theo các bước hướng dẫn dưới đây để tạo Project.

Tạo project mới

Truy cập https://console.developers.google.com/project để tạo Project, click chọn nút Creat Project.
Tạo project youtube data api
Sau đó nhập đầy đủ các thông tin như hình bên dưới rồi ấn Creat.
Chỉnh sửa thông tin project youtube

Tạo thông tin đăng nhập

Truy cập vào menu Consent screen để tiến hành nhập các thông tin đăng nhập cần thiết khi thực hiện lệnh gọi API.

Kích hoạt API

Tiếp theo cần cho phép YouTube Data API, từ menu dọc bên trái click chọn APIs, tìm đến mục YouTube Data API V3 rồi kích hoạt (mặc định không được kích hoạt sẵn), khi đã kích hoạt sẽ có màu xanh.
 
Kích hoạt youtube data api cho project
Ngoài ra, để có thể thực hiện các lệnh Oauth, cần đồng thời kích hoạt thêm Google+ API và Contacts API 

Tạo API Key

Từ menu bên trái click chọn Credentials, chọn Creat new key
Tạo API Key cho ứng dụng
Chọn Browser Key sau đó nhập tên miền cho phép gọi API, nếu không nhập, ứng dụng sẽ cho phép gọi API từ tất cả các tên miền.
Chấp nhận truy cấn từ trang web
 

Tạo Client ID

Từ menu Credentials, chọn Creat new Client ID, trong bảng hiện lên, mục Application Type chọn Web application, mục Authorized Javascript Origins và Authorized Redirect URIS có thể để trống.
Tạo Client ID

Tải về thư viện API

Truy cập https://developers.google.com/youtube/v3/libraries chọn Google APIs Client Library for PHP (beta), truy cập trang download https://github.com/google/google-api-php-client/releases để tải về bản mới nhất, thời điểm hiện tại bản mới nhất là 1.0.5 Beta. Sau khi tải về, có thể mở các mẫu dựng sẵn, thay API key và chạy thử.
Bài tiếp theo sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Youtube Data API


 
 
Bình luận (3)