Xử lý lỗi không chèn iframe ở chế độ soạn thảo HTML ở NukeViet 4.5.04
NukeViet

Xử lý lỗi không chèn iframe ở chế độ soạn thảo HTML ở NukeViet 4.5.04

Lỗi này có thể xuất hiện ở bản 4.4.07 hoặc 4.5.03, bạn chú ý đúng với mô tả này mới xử lý. Nếu không nó có thể là vấn đề khác
Chi tiết
Xử lý khi url website NukeViet có index.php
NukeViet

Xử lý khi url website NukeViet có index.php

Một số phương pháp gỡ lỗi khi máy chủ có hỗ trợ rewrite mà website của bạn cứ có url dạng /index.php/ khó chịu
Chi tiết
Cho phép $_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION'] trong apache
NukeViet

Cho phép $_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION'] trong apache

Hướng dẫn mở $_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION'] trong apache
Chi tiết
Tắt recaptcha của NukeViet nếu bạn không login được
NukeViet

Tắt recaptcha của NukeViet nếu bạn không login được

Khi bật recaptcha mà không xác thực được hoặc sai key hoặc sai domain khiến không thể login quản trị. Webmaster có thể tắt theo các bước trong hướng dẫn này
Chi tiết
Sửa lỗi CURL dùng Cookie không có tác dụng
NukeViet

Sửa lỗi CURL dùng Cookie không có tác dụng

Hiện tượng gặp phải là thiết lập CURLOPT_COOKIEFILE, CURLOPT_COOKIEJAR xong rồi nhưng không lấy được cookie nếu gọi curl nhiều lần trong một phiên. Vấn đề này bị trên PHP 8.2, phiên bản php thấp hơn không thấy bị
Chi tiết
Hướng dẫn khắc phục lỗi trình soạn thảo NukeViet Ckeditor phần iframe
NukeViet

Hướng dẫn khắc phục lỗi trình soạn thảo NukeViet Ckeditor phần iframe

Khắc phục hiện tượng chèn video từ youtube xong lưu lại thì không xem video được. Hoặc iframe từ các trang bất kỳ và nó không hoạt động bình thường
Chi tiết
Xử lý lỗi Your request is blocked NukeViet
NukeViet

Xử lý lỗi Your request is blocked NukeViet

Nếu đăng nhập, đăng bài hoặc thao tác trên NukeViet bị lỗi Your request is blocked hãy thử một số hướng dẫn sau
Chi tiết
Hướng dẫn lấy lại tên tác giả bài viết khi cập nhật lên NukeViet 4.5.00
NukeViet

Hướng dẫn lấy lại tên tác giả bài viết khi cập nhật lên NukeViet 4.5.00

Khi cập nhật NukeViet 4.4 lên 4.5 trong quản trị module tin tức và module ảo của nó sẽ bị mất dữ liệu tại cột "Tác giả" nếu bài đăng đó không điền thông tin "Tác giả bài viết". Ở phiên bản 4.4 cột này sẽ hiển thị tên người đăng bài. Tool này giúp cập nhật người đăng bài thành tác giả bài viết.
Chi tiết
Case gỡ lỗi dạng Invalid datetime format: 1366 Incorrect string value
NukeViet

Case gỡ lỗi dạng Invalid datetime format: 1366 Incorrect string value

Hướng dẫn từng bước thử gỡ lỗi khi gặp trường hợp không thể lưu dữ liệu vào MySQL khi lập trình NukeViet
Chi tiết
Kiểm tra session của hosting
NukeViet

Kiểm tra session của hosting

Hướng dẫn kiểm tra xem hosting có lỗi session không nếu bị hiện tượng đăng nhập quản trị báo thành công nhưng bị đẩy ra ngay lập tức
Chi tiết