Hướng dẫn khắc phục lỗi trình soạn thảo NukeViet Ckeditor phần iframe
NukeViet

Hướng dẫn khắc phục lỗi trình soạn thảo NukeViet Ckeditor phần iframe

Khắc phục hiện tượng chèn video từ youtube xong lưu lại thì không xem video được. Hoặc iframe từ các trang bất kỳ và nó không hoạt động bình thường
Chi tiết
Xử lý lỗi Your request is blocked NukeViet
NukeViet

Xử lý lỗi Your request is blocked NukeViet

Nếu đăng nhập, đăng bài hoặc thao tác trên NukeViet bị lỗi Your request is blocked hãy thử một số hướng dẫn sau
Chi tiết
Hướng dẫn lấy lại tên tác giả bài viết khi cập nhật lên NukeViet 4.5.00
NukeViet

Hướng dẫn lấy lại tên tác giả bài viết khi cập nhật lên NukeViet 4.5.00

Khi cập nhật NukeViet 4.4 lên 4.5 trong quản trị module tin tức và module ảo của nó sẽ bị mất dữ liệu tại cột "Tác giả" nếu bài đăng đó không điền thông tin "Tác giả bài viết". Ở phiên bản 4.4 cột này sẽ hiển thị tên người đăng bài. Tool này giúp cập nhật người đăng bài thành tác giả bài viết.
Chi tiết
Case gỡ lỗi dạng Invalid datetime format: 1366 Incorrect string value
NukeViet

Case gỡ lỗi dạng Invalid datetime format: 1366 Incorrect string value

Hướng dẫn từng bước thử gỡ lỗi khi gặp trường hợp không thể lưu dữ liệu vào MySQL khi lập trình NukeViet
Chi tiết
Kiểm tra session của hosting
NukeViet

Kiểm tra session của hosting

Hướng dẫn kiểm tra xem hosting có lỗi session không nếu bị hiện tượng đăng nhập quản trị báo thành công nhưng bị đẩy ra ngay lập tức
Chi tiết
MySQL: Ý nghĩa con số 11 trong int(11)
NukeViet

MySQL: Ý nghĩa con số 11 trong int(11)

Giải đáp ý nghĩa int(11) - sự thực khác suy nghĩ mọi người thường lầm tưởng
Chi tiết
Phân biệt và cách sử dụng các biến $module_name, $module_data, $module_file, $module_upload
NukeViet

Phân biệt và cách sử dụng các biến $module_name, $module_data, $module_file, $module_upload

Cách sử dụng đúng các biến $module_name, $module_data, $module_file, $module_upload trong lập trình NukeViet
Chi tiết
Hướng dẫn xử lý lỗi vendor sau khi cập nhật NukeViet 4
NukeViet

Hướng dẫn xử lý lỗi vendor sau khi cập nhật NukeViet 4

Nếu website của bạn có cài các thư viện ngoài vào vendor, lúc cập nhật rất dễ bị mất các thư viện đó. Bài viết này hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi khi cập nhật bị mất thư viện ở vendor.
Chi tiết
Sử dụng htaccess để chuyển hướng các liên kết lỗi
NukeViet

Sử dụng htaccess để chuyển hướng các liên kết lỗi

Hướng dẫn sử dụng htaccess để chuyển hướng các liên kết lỗi nhằm gỡ chúng khỏi index của Google
Chi tiết
Khởi chạy NukeViet từ command line
NukeViet

Khởi chạy NukeViet từ command line

Bài viết này hướng dẫn các nhà phát triển khởi chạy tool cho NukeViet từ command line, rất hữu ích khi chạy các tool xử lý nặng, thời gian lâu
Chi tiết