Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHP đa phiên bản trên Windows
Kiến Thức Máy Tính

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHP đa phiên bản trên Windows

Các lập trình viên thường sẽ phải có một môi trường localhost đa phiên bản PHP để kiểm tra ứng dụng của mình. Ví dụ nhà phát triển NukeViet sẽ cần PHP 5.3 để chạy NukeViet 3.4, cần PHP 5.6 đến 7.1 để chạy NukeViet 4.0 và cần PHP 5.6 trở lên để chạy NukeViet 4.3, cần PHP mới nhất để phát triển core NukeViet. Bài viết này sẽ hướng dẫn
Chi tiết
Khắc phục lỗi TortoiseGit không hiển thị icon trên thư mục
Phần mềm

Khắc phục lỗi TortoiseGit không hiển thị icon trên thư mục

Khắc phục lỗi TortoiseGit không hiển thị icon trên thư mục
Chi tiết