Điện - Điện Tử

Lắp ráp amply mini có Equalizer VU-LED
Điện - Điện Tử

Lắp ráp amply mini có Equalizer VU-LED

Hướng dẫn và chia sẻ thiết kế amply mini công suất 20W tự lắp ráp cho người yêu điện tử
Chi tiết
Mạch LED nhấp nháy theo nhạc 28 VU LED
Điện - Điện Tử

Mạch LED nhấp nháy theo nhạc 28 VU LED

Chia sẻ thiết kế mạch nguyên lý và mạch in 28 LED nháy theo điệu nhạc
Chi tiết