Cài đặt rsync cho windows
Linux

Cài đặt rsync cho windows

rsync qua git bash trên windows, đồng bộ thư mục linux với windows, backup server về windows nhanh chóng
Chi tiết
Cài đặt máy chủ webserver với Ubuntu và Hestia
Linux

Cài đặt máy chủ webserver với Ubuntu và Hestia

Hướng dẫn setup máy chủ webserver chạy NukeViet trên nền Ubuntu và Hestia Panel. Bài viết thay thế cho "Cài đặt và cấu hình máy chủ webserver với hệ điều hành Centos 7 và Vesta"
Chi tiết
Cài Đặt Git Trên Ubuntu
Kiến Thức Máy Tính

Cài Đặt Git Trên Ubuntu

Hướng dẫn cài Đặt Git Trên Ubuntu
Chi tiết
Cài đặt JDK 6 trên ubuntu
Kiến Thức Máy Tính

Cài đặt JDK 6 trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt JDK 6 trên ubuntu
Chi tiết
Cài đặt GNU Make Trên Ubuntu
Kiến Thức Máy Tính

Cài đặt GNU Make Trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt GNU Make Trên Ubuntu
Chi tiết
Cài đặt python 2.7.5 trên ubuntu
Kiến Thức Máy Tính

Cài đặt python 2.7.5 trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt python 2.7.5 trên ubuntu
Chi tiết
Cài Đặt Và Tùy Chỉnh Apache, PHP & MySQL Trên Ubuntu
Kiến Thức Máy Tính

Cài Đặt Và Tùy Chỉnh Apache, PHP & MySQL Trên Ubuntu

Hướng dẫn cách cài đặt, thiết lập một web server hoàn chỉnh trên hệ điều hành Ubuntu
Chi tiết
Cài Một Số Phần Mềm Cần Thiết Và Khắc Phục Một Số Lỗi Trên Ubuntu
Kiến Thức Máy Tính

Cài Một Số Phần Mềm Cần Thiết Và Khắc Phục Một Số Lỗi Trên Ubuntu

sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
Chi tiết
Một Số Command Cần Nhớ Trên Ubuntu
Kiến Thức Máy Tính

Một Số Command Cần Nhớ Trên Ubuntu

Một Số Command Cần Nhớ Trên Ubuntu
Chi tiết