Conversion trong CKEditor 5

Conversion là cách thức xử lý mã HTML bạn soạn thảo sang mã (nội dung) hiển thị trên màn hình và ngược lại. Ví dụ bạn có một đoạn mã html gồm thẻ H1 khi bắt đầu vào chỉnh sửa nó sẽ được xử lý thành một model có tên heading1. Khi bạn submit form thì từ model heading1 đó nó sẽ chuyển ngược thành mã html của thẻ H1 bạn cần. Hiểu một cách nôm na như thế, trên thực tế sẽ phức tạp hơn khi nó có liên quan đến data view, editing view...

Từ mã HTML xử lý để thành model gọi là upcast conversion và từ model chuyển ngược lại sang mã HTML lúc submit hoặc hiển thị trên trình soạn thảo là downcast conversion. Bạn có thể xem sơ đồ 2 dạng này thông qua hai ảnh bên dưới:

Chuyển đổi upcast Chuyển đổi downcast

Downcast conversion có 2 kiểu là Data downcast và Editing downcast. Data downcast chuyển từ model sang mã HTML bạn cần cuối cùng để submit, để lưu vào CSDL. Editing downcast chuyển từ model sang mã để hiển thị lên màn hình trong quá trình soạn thảo (bạn mở phần Elements ở phần developer sẽ thấy mã này)

Hướng dẫn chi tiết về cách code 2 phần này sẽ được tiếp tục cập nhật...

Bình luận (0)