Chuyển đổi của NukeViet breadcrumb từ vocabulary sang schema.org

Trong các bản NukeViet 4x đang sử dụng dữ liệu có cấu trúc http://data-vocabulary.org/Breadcrumb. Ngày 22/01/2020 Google đồng loạt thông báo hiện tại định dạng nãy đã ngừng hỗ trợ. Bài viết này hướng dẫn nhà phát triển chuyển sang https://schema.org/BreadcrumbList.

Trong hướng dẫn này thay theme-cua-ban thành tên giao diện bạn đang dùng.

Mở file themes/theme-cua-ban/layout/header_extended.tpl tìm:
<ul class="temp-breadcrumbs hidden">
Thay thành:
<ul class="temp-breadcrumbs hidden" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
Trong thẻ ul đó tìm các thẻ li (có khoảng 2 thẻ), thay thế các thành phần sau:
Thay:
itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"
Thành
itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"
Thay itemprop="url" thành itemprop="item".
Thay itemprop="title" thành itemprop="name".

Trước khi đóng thẻ li thứ nhất thêm:
<i class="hidden" itemprop="position" content="1"></i>
 Trước khi đóng thẻ li thứ hai thêm:
<i class="hidden" itemprop="position" content="{BREADCRUMBS.position}"></i>
Sau khi hoàn chỉnh kết quả sẽ như sau:
<ul class="temp-breadcrumbs hidden" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
    <li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"><a href="{THEME_SITE_HREF}" itemprop="item" title="{LANG.Home}"><span itemprop="name">{LANG.Home}</span></a><i class="hidden" itemprop="position" content="1"></i></li>
    <!-- BEGIN: loop --><li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"><a href="{BREADCRUMBS.link}" itemprop="item" title="{BREADCRUMBS.title}"><span class="txt" itemprop="name">{BREADCRUMBS.title}</span></a><i class="hidden" itemprop="position" content="{BREADCRUMBS.position}"></i></li><!-- END: loop -->
</ul>

Mở file themes/default/theme.php tìm
foreach ($array_mod_title_copy as $arr_cat_title_i) {
Thêm lên bên trên:
$border = 2;
Thêm xuống dưới:
$arr_cat_title_i['position'] = $border++;

Sau khi thực hiện chuyển đổi như bên trên, nếu kiểm tra trong Google Search Console vẫn còn cảnh báo, rất có thể giao diện của bạn bị lỗi Breadcrumb đảo ngược. Bạn tiến hành cập nhật theo bài viết Hướng dẫn sửa lỗi breadcrumb bị đảo ngược trên NukeViet 4
 
Bình luận (9)