Hướng dẫn xử lý lỗi giao diện tìm kiếm khi bật Programmable Search Engine trong NukeViet

Xử lý hiện tượng nếu cấu hình Google search Engine ID thì không cuộn chuột kết quả tìm kiếm được.

Truy cập https://programmablesearchengine.google.com/controlpanel/all sau đó chọn công cụ tìm kiếm của bạn sau đó chọn Tổng quan => Giao diện như ảnh

Tiếp tục chọn vào Tất cả chế độ cài đặt của giao diện như ảnh

Chọn bố cục là chiều rộng đầy đủ

Bình luận (0)