Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHP đa phiên bản trên Windows

Chú ý: Bài viết này dựa trên quan điểm cá nhân và kinh nghiệm làm việc của tác giả, nếu bạn có hướng tốt hơn hãy để lại thảo luận bên dưới.

Một trong những phần mềm theo đánh giá của mình tốt nhất hiện nay để làm localhost trên Windows đó là XAMPP. Để đáp ứng yêu cầu chạy nhiều phiên bản PHP khác nhau bạn sẽ phải cài đặt nhiều phiên bản XAMPP khác nhau trên máy, khi cần PHP phiên bản nào thì bạn tắt các XAMPP Control Panel khác đi và bật XAMPP

Nhược điểm:

  • Tốn nhiều thao tác hơn
  • MySQL nằm ở nhiều nơi, không thể dùng chung Database
  • Webroot nằm ở nhiều thư mục, khó test hơn.

Ý tưởng:

  • Cài đặt MySQL và Apache dưới dạng Service
  • MySQL cố định, Apache sẽ có nhiều Service, mỗi Service là một phiên bản PHP khác nhau. Khi cần phiên bản PHP nào thì stop các Service và start Service tương ứng.
  • Dùng chung thư mục Webroot và file config Virtual Host để các site trên localhost như nhau.
  • Dùng chung các Database

Hướng dẫn:

Bước 1: Cài đặt XAMPP: 
Download và cài đặt bản XAMPP mới nhất tại https://www.apachefriends.org/download.html hoặc các bản XAMPP khác tùy theo nhu cầu tại https://sourceforge.net/projects/xampp/files/
Lưu ý khi cài đặt:
  • Khi cài nên bỏ bớt các thành phần không cần thiết nếu bạn không sử dụng như Webalizer, Mecury Mail, FileZilla FTP Server, Tomcat, Perl...
  • Đối với bản XAMPP cần dùng MySQL, phpmyadmin thì chọn cài MySQL, phpmyadmin không thì bỏ đi để tiết kiệm tài nguyên.
Bước 2: Cấu hình mysql service:
Ví dụ bạn cài đặt XAMPP vào D:\Xampp thì làm như bên dưới. Nếu bạn cài đặt vào thư mục khác thì làm như bên dưới và đổi D:\Xampp thành đường dẫn đến thư mục cài đặt của bạn.
Mở CMD với quyền admin và chạy
D:
cd Xampp\mysql\bin
mysqld.exe --install "MySQL 5.5.5" --defaults-file="D:\Xampp\mysql\bin\my.ini"

Bước 3: Cấu hình Apache:
Ví dụ bạn cài đặt XAMPP vào D:\Xampp thì làm như bên dưới. Nếu bạn cài đặt vào thư mục khác thì làm như bên dưới và đổi D:\Xampp thành đường dẫn đến thư mục cài đặt của bạn.
Mở CMD với quyền admin và chạy:
D:
cd Xampp\apache\bin
httpd.exe -k install -n "Apache2.4 PHP 7.2"
Để gỡ đi service đó thì chạy:
httpd.exe -k uninstall -n "Apache2.4 PHP 7.2"
Lưu ý: Thay tên PHP 7.2 bằng phiên bản PHP tương ứng để dễ nhớ.

Bước 4: Cấu hình DocumentRoot sang thư mục khác:
Việc này nhằm mục đích tất cả các phiên bản PHP sẽ dùng chung một DocumentRoot và file config Virtual Host.
Ví dụ thư mục cài đặt XAMPP là D:/Xampp và thư mục làm DocumentRootD:/webroot thì làm như sau:
Mở httpd.conf tìm DocumentRoot sửa thành D:/webroot/www. Tìm dòng
# Virtual hosts
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
Sửa thành
# Virtual hosts
Include "D:/webroot/cfg/httpd-vhosts.conf"
Trong đó D:/webroot/www là thư mục chứa website, D:/webroot/cfg/httpd-vhosts.conf là vị trí file cấu hình Vhosts.
Nếu lần đầu bạn cấu hình thì chép file D:\Xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf sang file D:/webroot/cfg/httpd-vhosts.conf
Sau khi thực hiện, bạn vào phần quản lý Services của Windows để start các Service Apache và MySQL thích hợp. Khi cài thêm phiên bản PHP khác thì bạn làm tương tự như trên và bỏ qua bước cài mysql service.
Bình luận (0)