Cài đặt rsync cho windows
Linux

Cài đặt rsync cho windows

rsync qua git bash trên windows, đồng bộ thư mục linux với windows, backup server về windows nhanh chóng
Chi tiết
Một số lệnh thông dụng trên Centos
Kiến Thức Máy Tính

Một số lệnh thông dụng trên Centos

Một số lệnh thông dụng thường dùng trên Centos 7
Chi tiết
Cài Đặt Git Trên Ubuntu
Kiến Thức Máy Tính

Cài Đặt Git Trên Ubuntu

Hướng dẫn cài Đặt Git Trên Ubuntu
Chi tiết
Cài Đặt Và Tùy Chỉnh Apache, PHP & MySQL Trên Ubuntu
Kiến Thức Máy Tính

Cài Đặt Và Tùy Chỉnh Apache, PHP & MySQL Trên Ubuntu

Hướng dẫn cách cài đặt, thiết lập một web server hoàn chỉnh trên hệ điều hành Ubuntu
Chi tiết
Merge và xử lý lỗi conflic Pull Request trên Git
Các Bài Viết Khác

Merge và xử lý lỗi conflic Pull Request trên Git

Merge và xử lý lỗi conflic Pull Request trên Git
Chi tiết
Một Số Command Cần Nhớ Trên Ubuntu
Kiến Thức Máy Tính

Một Số Command Cần Nhớ Trên Ubuntu

Một Số Command Cần Nhớ Trên Ubuntu
Chi tiết