Xử lý lỗi không chèn iframe ở chế độ soạn thảo HTML ở NukeViet 4.5.04
NukeViet

Xử lý lỗi không chèn iframe ở chế độ soạn thảo HTML ở NukeViet 4.5.04

Lỗi này có thể xuất hiện ở bản 4.4.07 hoặc 4.5.03, bạn chú ý đúng với mô tả này mới xử lý. Nếu không nó có thể là vấn đề khác
Chi tiết
Xử lý khi url website NukeViet có index.php
NukeViet

Xử lý khi url website NukeViet có index.php

Một số phương pháp gỡ lỗi khi máy chủ có hỗ trợ rewrite mà website của bạn cứ có url dạng /index.php/ khó chịu
Chi tiết
Hướng dẫn khắc phục lỗi trình soạn thảo NukeViet Ckeditor phần iframe
NukeViet

Hướng dẫn khắc phục lỗi trình soạn thảo NukeViet Ckeditor phần iframe

Khắc phục hiện tượng chèn video từ youtube xong lưu lại thì không xem video được. Hoặc iframe từ các trang bất kỳ và nó không hoạt động bình thường
Chi tiết
Xử lý lỗi Your request is blocked NukeViet
NukeViet

Xử lý lỗi Your request is blocked NukeViet

Nếu đăng nhập, đăng bài hoặc thao tác trên NukeViet bị lỗi Your request is blocked hãy thử một số hướng dẫn sau
Chi tiết
Kiểm tra session của hosting
NukeViet

Kiểm tra session của hosting

Hướng dẫn kiểm tra xem hosting có lỗi session không nếu bị hiện tượng đăng nhập quản trị báo thành công nhưng bị đẩy ra ngay lập tức
Chi tiết
Hướng dẫn xử lý lỗi vendor sau khi cập nhật NukeViet 4
NukeViet

Hướng dẫn xử lý lỗi vendor sau khi cập nhật NukeViet 4

Nếu website của bạn có cài các thư viện ngoài vào vendor, lúc cập nhật rất dễ bị mất các thư viện đó. Bài viết này hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi khi cập nhật bị mất thư viện ở vendor.
Chi tiết
Xử lý một số vấn đề trong NukeViet 4.4.00
NukeViet

Xử lý một số vấn đề trong NukeViet 4.4.00

Sau khi cài mới hoặc nâng cấp lên NukeViet 4.4.00 website của bạn có thể có một số vấn đề. Bài viết này mô tả, giải thích và hướng dẫn các bạn xử lý.
Chi tiết
Hướng dẫn sửa lỗi Review snippet trên NukeViet 4.3
NukeViet

Hướng dẫn sửa lỗi Review snippet trên NukeViet 4.3

Vừa qua Google vừa gửi một số cảnh báo "Hệ thống tìm thấy vấn đề với thẻ đánh dấu Đoạn trích đánh giá của bạn". Vấn đề này đến từ việc dữ liệu có cấu trúc Review snippet đang dùng có vấn đề và cần cập nhật. Tình trạng này gặp trên NukeViet 4.3.08 trở về trước, các phiên bản về sau đã được sửa.
Chi tiết
Xử lý khi bị trang trắng trên NukeViet 4.3
NukeViet

Xử lý khi bị trang trắng trên NukeViet 4.3

Cách lấy lỗi trên NukeViet 4.3 khi bị trang trắng hoặc trình duyệt thông báo lỗi 500 Internal Server Error
Chi tiết
Hiển thị báo lỗi khi website bị lỗi 500 internal server error
NukeViet

Hiển thị báo lỗi khi website bị lỗi 500 internal server error

Đối với phiên bản NukeViet 4.3.02 về sau, khi lỗi trang trắng nếu bật chức năng nhà phát triển lỗi sẽ hiển thị trừ một số trường hợp bị 500 internal server error có thể thực hiện theo cách sau để hiển thị
Chi tiết