Kiến Thức Máy Tính

Một số vấn đề khi quản lý server cài Cpanel

Server cài đặt Cpanel sẽ có 2 bảng quản trị chính. Cpanel dành cho cấp độ user và WHM dành cho cấp độ root. Ở cấp độ root có thể tùy chỉnh rất nhiều vấn đề.

Lỗi Name or service not known
Đăng nhập SSH root chạy

sudo sh -c "echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf"
sudo sh -c "echo nameserver 8.8.4.4 >> /etc/resolv.conf"

Không thể gửi email qua SMTP mặc dù đã cấu hình đúng

Truy cập WHM tìm kiếm mục SMTP Restrictions chỉnh lại thành disabled

Chỉnh php.ini

Đăng nhập WHM tìm mục MultiPHP INI Editor vào đó có thể chỉnh rất nhiều thông số. MultiPHP INI Editor tại Cpanel cũng chỉnh được nhưng nó sẽ ghi luôn vào file .htaccess của website sau cập nhật rất dễ bị hỏng. Nên chỉnh luôn ở cấp độ root

Bình luận (0)