Phong vật chí tọa kỵ [Cửu Âm Chân Kinh]

Mời bạn nhấp vào ảnh để xem hình với độ phân giải cao.

Cập nhật tháng 10/2018:

Ngạo thiên thần hành mã
Ngạo thiên thần hành mã
Phi Hỏa Lưu Tinh
Phi Hỏa Lưu Tinh
Bạch Long Câu
Bạch Long Câu

Các PVC tọa kỹ hiện tại ở PB Việt Nam:

Mặc Lân Nhi
Mặc Lân Nhi
Ngọc Tiêu Dao
Ngọc Tiêu Dao
Sư Tử Thông
Sư Tử Thông
Yên Chi Mã
Yên Chi Mã
Hắc Thủy Tiên
Hắc Thủy Tiên
Phi Vân Truy
Phi Vân Truy
Lãnh Long Câu
Lãnh Long Câu
Hãn Huyết Bảo Mã
Hãn Huyết Bảo Mã
Bình luận (0)