Phong vật chí Vũ Khí [Cửu Âm Chân Kinh]

Mời bạn ấn vào ảnh để xem với độ phân giải cao.

Mai Trung Kiếm (梅中剑)

Loại binh khí: Đơn Kiếm.

9yi 1538814479 9yi 1538814471

Việt Mai Kiếm (越梅剑)

Loại binh khí: Đơn Kiếm.

9yi 1538814608 9yi 1538814616

Kinh Cức Tử Vi Kiếm (荆棘紫薇剑)

Loại binh khí: Đơn Kiếm.

9yi 1538814240 9yi 1538814260

Xích Luyện Kiếm Sao (赤练剑鞘)

Loại binh khí: Đơn Kiếm.
Đây là PVC Tuyệt Thế

9yi 1538813955 9yi 1538813946

Hương Nhị Hàn Xuân Kiếm (香蕊寒春剑)

Loại binh khí: Đơn Kiếm.

9yi 1538813397 9yi 1538813408

Tân Nguyệt Trường Hồng Kiếm (新月长虹剑)

Loại binh khí: Đơn Kiếm.

9yi 1538813253 9yi 1538813259

Hào Vũ Thúy Tiên Kiếm (豪羽翠仙剑)

Loại binh khí: Đơn Kiếm.

9yi 1538812971 9yi 1538812980

Thanh Huy Ánh Tuyết Kiếm (青辉映雪剑)

Loại binh khí: Song Kiếm.

9yi 1538811004 9yi 1538811023

Thập Phương Song Kiếm Sao (十方双剑鞘)

Loại binh khí: Song Kiếm.

9yi 1538746256 9yi 1538746265

Long Nham Đoạn Kim Đao (霜花斩铁刀)

Loại binh khí: Đơn Đao.
Đây là PVC TUYỆT THẾ

9yi 1538745981 9yi 1538745991

Sương Hoa Trảm Thiết Đao (霜花斩铁刀)

Loại binh khí: Đơn Đao.

9yi 1538745484 9yi 1538745463

Giao Văn Đao Sao (蛟纹刀鞘)

Loại binh khí: Đơn Đao.

9yi 1538745312 9yi 1538745296

Long Phách Định Cương Đao Sao (龙魄定疆刀鞘)

Loại binh khí: Đơn Đao.
Đây là PVC Tuyệt Thế

9yi 1538745023 9yi 1538745015

Tàn Dương Tinh Vẫn Nhận (残阳星陨刃)

Loại binh khí: Đơn Đao.

9yi 1538744694 9yi 1538744702

Thôn Kim Tuyết Ngọc Đao (吞金雪玉刀)

Loại binh khí: Đơn Đao.

9yi 1538744369 9yi 1538744362

Quy Cận Đao Hạp (归觐刀匣)

Loại binh khí: Đơn Đao.
Đây là PVC cực kỳ đẹp và hấp dẫn.

9yi 1538743788 9yi 1538743792
9yi 1538743813 9yi 1538743804

Đoạn Tội Ma Đao (断罪魔刀)

Loại binh khí: Đơn Đao.
Đây là PVC cực kỳ đẹp và hấp dẫn.

9yi 1538743146 9yi 1538743156
9yi 1538743172 9yi 1538743161

Kim Giao Khiếu Nhật Đao (金蛟啸日刀)

Loại binh khí: Song Đao

9yi 1538742681 9yi 1538742689

Phượng Sí Lưu Kim Đảng (凤翅镏金镋)

Loại binh khí: Trường Côn (Thương)

9yi 1538742298 9yi 1538742313

Bàn Long Lưỡng Nhận Thương (盘龙两刃枪)

Loại binh khí: Trường Côn (Thương)

9yi 1538742010 9yi 1538742031

Vân Văn Bát Ảnh Hoàn

Loại binh khí: Song Thích (Song Hoàn)

9yi 1538741521 9yi 1538741528

Dẫn Long Truy Phượng Hoàn

Loại binh khí: Song Thích (Song Hoàn)

9yi 1538740565 9yi 1538740578

Hà Linh Phượng Lạc Cung

Loại binh khí: Cung

9yi 1538739942 9yi 1538739947

Bàn Long Đằng Diễm Cung

Loại binh khí: Cung

Bàn Long Đằng Diễm Cung 9yi 1538737799  
Bình luận (1)