Thông tin bản cập nhật tháng 04/2019 Cửu Âm Chân Kinh

Tóm lược một số cập nhật:
 • Nội công giang hồ Tâm Trai Bí Triện
 • Mở cấm địa mới Ẩn Phong Vương
 • Chỉnh sửa võ học Kim Châm Thẩm Gia, Vạn Thú Sơn Trang, Từ Gia Trang
 • Thêm võ kỹ của Kim Châm Thẩm Gia, Vạn Thú Sơn Trang, Từ Gia Trang
 • Bộ võ học mới: vạn Thú Hoang Đằng Trảm, Kim Cương Ma Ngâm Xử. Đổi tại Thiên Đăng Trấn (1144 1042)
 • Phong vật chí mới: Vạn Thú Liêm và Kiêm Cương Xử, Thúy Triển Lăng Tiêu, Thăng Long Yên Đấu (Đoản côn + Đoản Kiếm)

Cấm địa Ẩn Phong Vương:

Ác tay độc y quan môn đệ tử mộ Toshiko từ sư phụ sau khi qua đời cơ khổ không nơi nương tựa, lưu luyến quân tử đường đường chủ Tiêu Biệt Tình, bỗng nhiên đối phương sớm có người trong lòng. Nản lòng thoái chí phía dưới, sinh không thể luyến, như muốn tự sát, bị Tiêu Biệt Tình ngăn lại. Mộ Toshiko cùng hóa lão tổ kết thù kết oán cực sâu, vì hưởng ứng ngày xưa sư phụ ác tay độc y cùng Đinh Cửu Trọng ước hẹn, mười tuyệt sẽ lúc từng xong tiêu hoá lão tổ vạn cổ chi thuật. Sau bị hóa lão tổ hại chết bởi tiểu trúc bên trong. Bởi vì tại Lạc Dương kiếp trung đã trúng cổ, là lấy giả chết sau thi thể bị hóa lão tổ thuần vì hoa nô. Tiêu Biệt Tình cùng phái Cổ Mộ thanh lưu tiên tử bích lưu túc trải qua nhiều phiên tìm, rốt cuộc tìm được mộ Toshiko, đáng tiếc lúc này nàng đã đánh mất thần trí, như là cái xác không hồn. Hai người đem mộ Toshiko mang về quân tử đường, đi thăm danh y khó giải. Lưu ly các nhã tiên mang ngữ sách y đạo có thành tựu, xem mộ Toshiko chứng bệnh, nói thẳng trên đời chỉ có một người có thể giải này cổ. Hóa lão tổ vốn là Tây Nam trùng vương cốc cốc chủ, tục truyền Thục nam ẩn Vương Phong có vừa ẩn thế kỳ nhân vi hãn công, người này đối kỳ môn độn giáp, y thuật cổ thuật, ngũ hành bát quái v.v. Có cực sâu tạo nghệ, người xưng khát máu quái y. Mà quái y cổ thuật chi tinh hơn xa tại hóa lão tổ cùng ác tay độc y hai người chỗ thi âm tà cổ thuật. Chỉ bất quá bởi vì quái y lâu dài ẩn cư ở ẩn Vương Phong bên trong, cá tính quái gở, chưa từng rời núi, cho nên hiếm khi người biết. Thục nam ẩn Vương Phong, khí thế bàng bạc, địa thế hiểm trở. Nếu không phải nơi đó sơn dân hoặc quái y tọa hạ đệ tử, đi vào trong núi, có thể nói dữ nhiều lành ít, cửu tử nhất sinh. Tiêu Biệt Tình cùng bích lưu túc hai người lại nghĩa vô phản cố quyết định mang theo mộ Toshiko không xa vạn dặm, trèo non lội suối, tiến về ẩn Vương Phong bái phỏng khát máu quái y, tìm kiếm giải cổ chi pháp. Trong giang hồ cũng có không ít còn nghĩa hào hiệp nguyện ý trợ quyền Tiêu Tiêu chủ, cộng đồng hộ tống mộ Toshiko tiến về ẩn Vương Phong tìm y.

Thông tin chung:
 • Cửa vào cấm địa: Thiên đăng trấn 1166, 1037
 • Yêu cầu: Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ tại Tô Châu (755,488)
 • Số người: Tổ đội 12 người
 • Hạn chế thực lực: Siêu Phàm Nhập Thánh
Phần thưởng cấm địa:
 • Nội công Tâm Trai Bí Triện quyển 1, 2 , 3, 4
 • Tàn quyển Tâm Trai Bí Triện
 • Phác cụ nón kim ngọc phẩm 6, 7
 • Có tỉ lệ rớt các tàn quyển cổ phổ, mảnh thác bản, bình thư cao cấp
 • Các loại sách võ kỹ: La Hán Quyền, Mị Ảnh Kiếm Pháp, Tuyết Trai Kiếm Pháp, Bồi Phong Đao Quyết
 • Có tỉ lệ rớt PVC Vạn Thú Liêm và Kiêm Cương Xử.

Phong vật chí mới

Kim Cương Xử

Loại binh khí: Song Thích.

9yi 1554387493 9yi 1554387484

Vạn Thú Liêm

Loại binh khí: Trường Côn.

9yi 1538814479 9yi 1538814471

Thúy Triển Lăng Tiêu

Loại binh khí: Đơn Kiếm.

9yi 1538814479 9yi 1538814471

Thăng Long Yên Đấu

Loại binh khí: Đoản Kiếm.

9yi 1538814479 9yi 1538814471

Thăng Long Yên Đấu

Loại binh khí: Đoản Côn.

9yi 1538814479 9yi 1538814471

Bình luận (0)