Chỉ số và hiệu ứng nội công Tâm Trai Bí Triện - Cửu Âm Chân Kinh

Thông tin chỉ số và hiệu ứng nội công giang hồ Tâm Trai Bí Triện trong bản cập nhật mới của Cửu Âm Chân Kinh:
  • Thuộc tính: Thái cực
  • Loại nội công: Nội công giang hồ
  • Số tầng tối đa, thực lực (cửu âm chí nội 6): 86 tầng/Phản Phác Quy Chân
Thông tin về hiệu ứng và chỉ số xem ảnh bên dưới 
Tam Trai Bi Trien
 
Bình luận (0)