Bàn Ẩn Kiếm Quyết - Võ Học Cửu Âm Chân Kinh

 Tổng quan:
  • Loại võ học: Võ Học Ẩn Thế
  • Cách nhận: Ẩn thế Tinh Miểu Các
  • Thuộc tính: Thái Cực
  • Sát thương: Nội (Nhu), Uy lực nội công + Uy lực cận thân
  • Binh khí: Song kiếm
  • Số chiêu thức: 8 chiêu
Video trình diễn các chiêu thức:
Thông tin các chiêu thức: (tạm dịch):
01 03 2019 9 06 15 ch
01 03 2019 9 06 23 ch
01 03 2019 9 06 32 ch
01 03 2019 9 05 47 ch
01 03 2019 9 05 56 ch
01 03 2019 9 06 05 ch
01 03 2019 9 05 23 ch
01 03 2019 9 05 38 ch
Bình luận (0)