Giới thiệu Tinh Miểu Các - Ẩn thế của Thiên Sơn phái Cửu Âm Chân Kinh

Tinh miểu các từ thần mang quận chúa Chu Đường sáng tạo, quận chúa tại đông cử đảo phát hiện nhất tuyệt bích khắc có võ học điển tịch [Phong Huyễn Lục], liền lưu tại trong động tu luyện này công, sau trở về Trung Nguyên. Mấy năm sau quận chúa hoài niệm Đông Hải ngày xưa, liền dẫn đầu đệ tử trở về đông cử đảo, cũng tại đông cử trong đảo thành lập cung điện, mà cùng nhau đến đây đệ tử đều thỉnh nguyện dài lưu tại này.

Tổng quan

Điều kiện nhập môn

  • Thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ trở lên
  • Người chơi không có thân phận Trưởng Lão, Chấp Sự, Chưởng Môn
  • Không ở trạng thái cướp tiêu
  • Không bị truy nã
  • Ký hiệu hiệp ác không được là Ác (nếu đang ở Thiên Sơn phái thì không yêu cầu)
Đủ điều kiện người chơi đến Yên Vũ Trang (484, 1083) gặp Du Hiệp Xử Tư Tuân để nhận nhiệm vụ nhập môn.

Chỉ số nội công (max thời nội 6)

tmc1
Phong Huyễn Lục
tmc2
Ảnh Lưu Quyết
 

Trang phục

Tinh Nguyệt Y
Tinh Nguyệt Y
tinh ton bao
Tinh Tôn Bào
Tinh mieu y
Tinh Miểu Y
Tinh Đình Y
Tinh Đình Y
Tịnh Liên Thường
Tịnh Liên Thường
Tuyết Vân Sa
Tuyết Vân Sa
thuong hai y
Thương Hải Y

 
Bình luận (0)