Các chức năng cơ bản của module blog

Chức năng quản trị

Trang chủ module

 • Hiển thị các cảnh bảo cần giải quyết như số bài viết nháp, số tags chưa có mô tả, số bài viết sắp hết hạn, số bài viết đã hết hạn...
 • Một vài liên kết hữu dụng: Thiết lập chuyên sâu, cấu hình block tags, cấu hình SEO, thiết lập bình luận.
 • Hiển thị số liệu thống kê: Số email đăng ký nhận tin, số bài viết, số tags
 • Hiển thị thông tin module: Số phiên bản, tác giả
 • Tài trợ.

Trang danh sách bài viết

 • Hiển thị danh sách bài viết với các thông tin ID, tiêu đề, thời gian đăng, thời gian cập nhật, trạng thái, chức năng sửa, xóa, cho hoạt động, cho ngưng hoạt động.
 • Tìm kiếm bài viết theo các tiêu chí: Từ khóa, thời gian đăng, trạng thái, chuyên mục.

Trang viết bài

 • Nội dung bài viết bao gồm: Tên bài viết, liên kết tĩnh, tiêu đề trang, mô tả ngắn gọn, nội dung chi tiết, ảnh bài viết, loại media
 • Thời gian hết hạn
 • Thời gian đăng bài
 • Thao tác xử lý khi hết hạn bài viết 
 • Danh mục, có thể chọn một hoặc nhiều
 • Tags, chọn từ tags nổi bật hoặc tìm kiếm, có thể trực tiếp thêm tags tại khu vực này
 • Loại bài viết: Thông thường, hình ảnh, ghi chú, media, liên kết, thư viện
 • Các tùy chọn như gửi newsletter, hiển thị toàn bộ nội dung bài viết trên trang chủ, Google author, tự động xác định từ khóa, hiển thị tại trang chủ.

Trang quản lý danh mục

 • Hiển thị các danh mục hiện có
 • Thêm danh mục
 • Thông tin mỗi danh mục gồm: Tên, liên kết tĩnh, thuộc chuyên mục, từ khóa, mô tả.

Trang quản lý tags

 • Thêm tags.
 • Danh sách các tags, có thống kê số bài viết cho mỗi tag
 • Tìm kiếm tags

Danh sách đăng ký nhận tin

 • Hiển thị danh sách các email đăng ký nhận tin
 • Có thống kê số email đã gửi
 • Trạng thái, ngừng hoặc kích hoạt nhận tin.

Trang thiết lập module

Cấu hình hiển thị

 • Kiểu hiển thị tại trang chủ
 • Kiểu hiển thị tại trang danh mục
 • Kiểu hiển thị tại trang từ khóa
 • Cắt phần nội dung tóm tắt
 • Số bài viết trên một trang
 • Số kết quả tìm kiếm trên một trang

Cấu hình giao diện

 • Thiết lập giao diện định dạng code
 • Thiết lập CSS các kiểu loại bài viết

Thiết lập đăng bài

 • Kiểu xử lý mặc định khi bài viết hết hạn
 • Kiểu bài viết mặc đinh
 • Kiểu media mặc đinh
 • Chiều cao media mặc định
 • Cấu trúc thư mục uploads
 • Gửi newsletter.
 • Tự động tạo từ khóa nếu không nhập

Thiết lập gửi email

 • Số lần gửi email lại nếu không thành công

Chức năng người dùng

 • Trang chủ
 • Trang xem chi tiết blog
 • Trang xem theo danh mục
 • Trang tất cả tags và chi tiết tags
 • Tìm kiếm blog
 • RSS
 • Sitemaps
 • Block đăng ký nhận tin
 • Block danh mục
 • Block tags
Từ khóa: code mẫu NukeViet
  1 Bình luận
Chia sẻ:  

Cài đặt và cấu hình module blog 3.4.01 trên NukeViet 3.4.02

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây