Cài đặt và cấu hình module blog 3.4.01 trên NukeViet 3.4.02

Xem thêm Các chức năng của module blog

Bước 1 Download:

Truy cập https://github.com/hoaquynhtim99/blog/releases sau đó tải về file nv3_module_blog
Download module blog

Bước 2 cài đặt:

Truy cập khu vực quản trị site, trên thanh menu ngang chọn Quản lý module => Cài đặt và đóng gói tự động, chọn Cài đặt gói module+block sau đó chọn file vừa tải về và nhấp nút Tiếp tục. Sau khi hệ thống tải file lên máy chủ sẽ có thông báo và hướng dẫn để tiếp tục hoàn thành việc cài đặt.
Lưu ý: Nếu có thông báo nguy hiểm, sai cấu trúc thư mục bạn cứ chọn tiếp tục và bỏ qua phần đó.

Bước 3 thiết lập:

Bên danh sách menu trái, chọn module vừa cài đặt, trong khung liên kết hữu dụng lần lượt chọn liên kết Cấu hình dữ liệu có cấu trúc (SEO):
Tại đây nhập thông tin tất cả các ô còn trống, bước này rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến SEO của website 
Chọn menu Thiết lập module, tại đây có các cấu hình khác để tùy chỉnh giao diện theo ý thích.

Bình luận (1)