Hướng dẫn khắc phục lỗi trình soạn thảo NukeViet Ckeditor phần iframe

Khắc phục hiện tượng chèn video từ youtube xong lưu lại thì không xem video được. Hoặc iframe từ các trang bất kỳ và nó không hoạt động bình thường

Vấn đề này xuất hiện trên các phiên bản NukeViet:

 • NukeViet 4.4.07
 • NukeViet 4.5.04

Để fix tạm thời bạn làm như sau:

 1. Sửa file assets/editors/ckeditor/config.js:

Mở nó lên tìm config.codeSnippet_theme = 'github';. Thêm xuống dưới:

  config.iframe_attributes = {
    sandbox: 'allow-scripts allow-same-origin',
    allow: 'autoplay'
  };

Sau đó lưu lại

 1. Dọn dẹp hệ thống.
 2. Sau khi làm các bước trên cần thêm/sửa lại các iframe đang bị lỗi mới có tác dụng

Hiện lỗi đó được fix ở NukeViet 4.4.08 trở lên và 4.5.05 trở lên

Bình luận (0)