Hướng dẫn sửa lỗi Review snippet trên NukeViet 4.3

Vừa qua Google vừa gửi một số cảnh báo "Hệ thống tìm thấy vấn đề với thẻ đánh dấu Đoạn trích đánh giá của bạn".
Vấn đề này đến từ việc dữ liệu có cấu trúc Review snippet đang dùng có vấn đề và cần cập nhật.
Tình trạng này gặp trên NukeViet 4.3.08 trở về trước, các phiên bản về sau đã được sửa.

Bạn mở file themes/theme-cua-ban/modules/news/detail.tpl tìm đoạn code từ thẻ <!-- BEGIN: data_rating --> đến thẻ <!-- END: data_rating --> thay bằng đoạn code sau
<span itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
  <span class="hidden d-none hide" itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="https://schema.org/CreativeWorkSeries">
    <span class="hidden d-none hide" itemprop="name">{DETAIL.title}</span>
  </span>
  {LANG.rating_average}:
  <span id="numberrating" itemprop="ratingValue">{DETAIL.numberrating}</span> -
  <span id="click_rating" itemprop="ratingCount">{DETAIL.click_rating}</span> {LANG.rating_count}
  <span class="hidden d-none hide" itemprop="bestRating">5</span>
</span>
Ví dụ thay:
<!-- BEGIN: data_rating -->
<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate">{LANG.rating_average}:
  <span itemprop="rating" id="numberrating">{DETAIL.numberrating}</span> -
  <span itemprop="votes" id="click_rating">{DETAIL.click_rating}</span> {LANG.rating_count}
</span>
<!-- END: data_rating -->
Thành:
<!-- BEGIN: data_rating -->
<span itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
  <span class="hidden d-none hide" itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="https://schema.org/CreativeWorkSeries">
    <span class="hidden d-none hide" itemprop="name">{DETAIL.title}</span>
  </span>
  {LANG.rating_average}:
  <span id="numberrating" itemprop="ratingValue">{DETAIL.numberrating}</span> -
  <span id="click_rating" itemprop="ratingCount">{DETAIL.click_rating}</span> {LANG.rating_count}
  <span class="hidden d-none hide" itemprop="bestRating">5</span>
</span>
<!-- END: data_rating -->
Lưu ý:
 • Thay theme-cua-ban bằng tên giao diện bạn đang dùng
 • Nếu giao diện bạn đang dùng không tồn tại file detail.tpl trên thì theme-cua-ban là default
 • Nếu bạn có dùng giao diện mobile thì sửa tương tự cho cả giao diện mobile
Sau khi bạn chỉnh sửa xong, bạn tiến hành dùng công cụ https://search.google.com/structured-data/testing-tool/ để kiểm tra lại.
Không phải bài viết nào cũng sẽ hiển thị phần đánh giá này nên có thể bạn dùng công cụ test với bài viết bất kỳ sẽ không ra. Mặc định các bài viết có số điểm đánh giá trên 1 điểm mới hiển thị. Bạn có thể chỉnh lại ở cấu hình module news tại mục Hiển thị đánh giá bài viết trên google nếu bài viết có số điểm...
Bình luận (0)