Khắc phục tình trạng không tải được phần quản lý file trên NukeViet

Hướng dẫn quản trị xử lý khi trình quản lý file không load ra được, ví dụ 1 bên là cây thư mục bên còn lại trống hoặc load ra trang chủ.
loi upload
Trạng thái đang tải dữ liệu luôn luôn duy trì hoặc load ra cả trang web. Khi kiểm tra log lỗi thì báo lỗi như sau
loi console
Lỗi này thường xảy ra đối với một số hosting cài DirectAdmin, share hosting do có cài một số tiện ích kiểm soát request, ajax...
Đánh giá: Đây là vấn đề của máy chủ, không sửa ở code, nếu hosting gặp tình trạng này quản trị cần tự xử lý hoặc đổi hosting khác.

Hướng dẫn xử lý tạm thời:

Mở file themes/admin_default/modules/upload/main.tpl tìm
$(function(){
  $("#imgfolder").load(nv_module_url + "folderlist&path={PATH}&currentpath={CURRENTPATH}&random=" + nv_randomNum(10));
  $("#imglist").load(nv_module_url + "imglist&path={CURRENTPATH}&type={TYPE}&imgfile={SELFILE}&random=" + nv_randomNum(10), function(){ LFILE.setViewMode(); });
});
Sửa lại thành:
$(function(){
  setTimeout(function() {
    $("#imgfolder").load(nv_module_url + "folderlist&path={PATH}&currentpath={CURRENTPATH}&random=" + nv_randomNum(10));
  }, 2000);
  setTimeout(function() {
    $("#imglist").load(nv_module_url + "imglist&path={CURRENTPATH}&type={TYPE}&imgfile={SELFILE}&random=" + nv_randomNum(10), function(){ LFILE.setViewMode(); });
  }, 4000);
});
Mục đích sửa là làm trì hoãn lại thời gian load cây thư mục 2 giây và thời gian load nội dung thư mục (danh sách các file) 4 giây sau khi tải trang xong.

Lưu ý:
 • Phần sửa này có thể sẽ mất khi cập nhật phiên bản.
 • Nếu site của bạn sửa xong nó vẫn load quản lý file ra hãy thử tắt trình duyệt và mở lại, thử dùng trình duyệt ẩn danh.
Bình luận (2)