Giới thiệu các thay đổi trong NukeViet 4.4.00

NukeViet 4.4.00 là thế hệ tiếp theo của NukeViet 4x, các site cập nhật lên phiên bản này cần điều chỉnh giao diện (không bắt buộc). Sau đây giới thiệu một số điểm chính của phiên bản này.
Thay đổi lớn nhất của phiên bản này:
 • Tối ưu dữ liệu có cấu trúc, đáp ứng sự thay đổi của Google Search Console
 • Bổ sung tính năng xác thực hai bước bằng tài khoản Google, Facebook trong quản trị
 • Hỗ trợ toàn diện IPv6 tại các khu vực cấu hình
 • Loại bỏ hỗ trợ Flash ra khỏi giao diện, quảng cáo.

Đáp ứng sự thay đổi của Google Search Console

Trong tháng 01/2020 Google đồng loạt gửi email thông báo họ đã dừng hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc từ vocabulary.org, động thái này gây ảnh hưởng cho các site NukeViet ở các phần: Hiện tại bản NukeViet 4.4.00 đã chuyển toàn bộ các dữ liệu trên sang schema.org, được Google hỗ trợ.

Tính năng xác thực hai bước bằng tài khoản Google, Facebook trong quản trị

Tại phần thiết lập an ninh, quản trị tiến hành cấu hình các phương thức xác thực hai bước được hỗ trợ

Sau khi đăng nhập, quản trị tiến hành chọn các phương thức xác thực mà mình đã thiết lập.

Để xác thực đăng nhập. Nếu chưa có phương thức nào được kích hoạt thì quản trị cần kích hoạt tối thiểu một phương thức để xác thực. Quản trị có thể thêm, xóa các phương thức xác thực khác sau khi đăng nhập thành công tại khu vực Tài khoản => Quản trị => Click nút mũi tên sổ xuống bên cạnh nút sửa chọn Quản lý xác thực hai bước

Hỗ trợ toàn diện IPv6

Hỗ trợ nhập IPv6 tại các khu vực
 • IP bị cấm
 • IP bỏ qua kiểm tra Flood
 • IP được phép đăng nhập quản trị

Loại bỏ hỗ trợ Flash

Dừng hỗ trợ flash tại các khu vực
 • Cấu hình site => Logo site
 • Cấu hình site => Banner site
 • Các quảng cáo

Một số thay đổi khác:

 • Thay đổi cấu hình gửi email: Cho phép chọn không gửi mail, thêm các cấu hình tên và email gửi, tên và email trả lời.
 • Gửi email cảnh báo khi thực hiện thao tác bật/tắt xác thực hai bước, thay đổi email, tạo lại mã dự phòng
 • Cho phép điền query_string vào url của module news ở chuyên mục, chi tiết bài viết.
 • Thêm cấu hình cho phép upload file vượt cả giới hạn của PHP
Xem thêm tại https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/nukeviet4.4/CHANGELOG.txt
 
Bình luận (0)