Tắt recaptcha của NukeViet nếu bạn không login được

Khi bật recaptcha mà không xác thực được hoặc sai key hoặc sai domain khiến không thể login quản trị. Webmaster có thể tắt theo các bước trong hướng dẫn này:

  • Vào phpmyadmin chạy lệnh
UPDATE `nv4_config` SET `config_value` = '' WHERE `lang` = 'sys' AND `module` = 'site' AND `config_name` = 'captcha_area';
  • Xóa thư mục data/cache/settings

Sau 2 bước trên bạn sẽ đăng nhập quản trị được mà không cần captcha. Lưu ý captcha cũng bị tắt với mọi khu vực người dùng khác, bạn cần vào cấu hình > thiết lập an ninh để chỉnh lại

Bình luận (0)