Xử lý lỗi không chèn iframe ở chế độ soạn thảo HTML ở NukeViet 4.5.04

Lỗi này có thể xuất hiện ở bản 4.4.07 hoặc 4.5.03, bạn chú ý đúng với mô tả này mới xử lý. Nếu không nó có thể là vấn đề khác

Nếu lỗi gặp phải như sau: Module page (và các module ảo của nó), khi chỉnh qua chế độ soạn thảo html ở trình soạn thảo, ấn nút lưu thì trước khi form submit đi thẻ iframe bị lọc mất. Thử với các ô textarea như giới thiệu ngắn gọn ở các form khác cũng thế. Chế độ soạn thảo bình thường ở trình soạn thảo thì không bị.

Bạn nhấp vào liên kết này sau đó tìm và tải các file sau về ghi đè lên bộ code, và dọn dẹp hệ thống

  • themes/admin_default/js/main.js
  • themes/admin_default/system/header.tpl
  • themes/admin_default/theme.php
Bình luận (2)