Xử lý khi url website NukeViet có index.php

Một số phương pháp gỡ lỗi khi máy chủ có hỗ trợ rewrite mà website của bạn cứ có url dạng /index.php/ khó chịu:
Đầu tiên hãy chắc chắn máy chủ của bạn có hỗ trợ rewrite đã, nếu như không hỗ trợ thì sửa kiểu gì cũng không thể hết được. Thật may mắn hầu như 99.99% máy chủ bây giờ đều có hỗ trợ hết.

  1. Kiểm tra lại file .htaccess xem có bị mất cái đoạn dạng như thế này không? Nếu mất thêm lại cho giống như thế.
  2. Bạn vào hosting xóa các file có dạng config_ini.***.php trong thư mục data/config
  3. Bạn vào dọn dẹp hệ thống sau đó kiểm tra thử đã hết chưa.

Nếu vẫn chưa hết: Dành cho NukeViet 4.5.04 trở lên, nếu chưa nâng cấp site thì bạn phải nâng cấp lên tối thiểu 4.5.04

  1. Mở includes/constants.php lên tìm
define('NV_MY_REWRITE_SUPPORTER', '');

Nếu bạn dùng nginx sửa thành như sau:

define('NV_MY_REWRITE_SUPPORTER', 'nginx');

Nếu bạn dùng IIS sửa thành như sau:

define('NV_MY_REWRITE_SUPPORTER', 'rewrite_mode_iis');

Nếu bạn không dùng 2 loại trên sửa thành như sau:

define('NV_MY_REWRITE_SUPPORTER', 'rewrite_mode_apache');

Lưu ý nếu bạn không biết máy chủ dùng nginx hay apache hay IIS bạn cứ xác định như sau: Máy chủ windows là IIS, máy chủ Linux là Apache. Nginx ít dùng, chỉ các trường hợp tự xây dựng server mới dùng.

Cuối cùng quay lại bước 2.

Bình luận (0)