Một số vấn đề khi quản lý server cài Cpanel
Kiến Thức Máy Tính

Một số vấn đề khi quản lý server cài Cpanel

Bài viết này tóm lược một số vấn đề có thể gặp phải khi quản lý 1 server cài đặt Cpanel
Chi tiết
Hướng dẫn lấy lại tên tác giả bài viết khi cập nhật lên NukeViet 4.5.00
NukeViet

Hướng dẫn lấy lại tên tác giả bài viết khi cập nhật lên NukeViet 4.5.00

Khi cập nhật NukeViet 4.4 lên 4.5 trong quản trị module tin tức và module ảo của nó sẽ bị mất dữ liệu tại cột "Tác giả" nếu bài đăng đó không điền thông tin "Tác giả bài viết". Ở phiên bản 4.4 cột này sẽ hiển thị tên người đăng bài. Tool này giúp cập nhật người đăng bài thành tác giả bài viết.
Chi tiết
Case gỡ lỗi dạng Invalid datetime format: 1366 Incorrect string value
NukeViet

Case gỡ lỗi dạng Invalid datetime format: 1366 Incorrect string value

Hướng dẫn từng bước thử gỡ lỗi khi gặp trường hợp không thể lưu dữ liệu vào MySQL khi lập trình NukeViet
Chi tiết
Kiểm tra session của hosting
NukeViet

Kiểm tra session của hosting

Hướng dẫn kiểm tra xem hosting có lỗi session không nếu bị hiện tượng đăng nhập quản trị báo thành công nhưng bị đẩy ra ngay lập tức
Chi tiết
MySQL: Ý nghĩa con số 11 trong int(11)
NukeViet

MySQL: Ý nghĩa con số 11 trong int(11)

Giải đáp ý nghĩa int(11) - sự thực khác suy nghĩ mọi người thường lầm tưởng
Chi tiết
Cài đặt máy chủ webserver với Ubuntu và Hestia
Linux

Cài đặt máy chủ webserver với Ubuntu và Hestia

Hướng dẫn setup máy chủ webserver chạy NukeViet trên nền Ubuntu và Hestia Panel. Bài viết thay thế cho "Cài đặt và cấu hình máy chủ webserver với hệ điều hành Centos 7 và Vesta"
Chi tiết
Phân biệt và cách sử dụng các biến $module_name, $module_data, $module_file, $module_upload
NukeViet

Phân biệt và cách sử dụng các biến $module_name, $module_data, $module_file, $module_upload

Cách sử dụng đúng các biến $module_name, $module_data, $module_file, $module_upload trong lập trình NukeViet
Chi tiết
Hướng dẫn xử lý lỗi vendor sau khi cập nhật NukeViet 4
NukeViet

Hướng dẫn xử lý lỗi vendor sau khi cập nhật NukeViet 4

Nếu website của bạn có cài các thư viện ngoài vào vendor, lúc cập nhật rất dễ bị mất các thư viện đó. Bài viết này hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi khi cập nhật bị mất thư viện ở vendor.
Chi tiết
Cài đặt và cấu hình máy chủ webserver với hệ điều hành Centos 7 và Vesta
Kiến Thức Máy Tính

Cài đặt và cấu hình máy chủ webserver với hệ điều hành Centos 7 và Vesta

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình một máy chủ Webserver trên Linux an toàn trong môi trường hoạt động thật, thích hợp chạy website vừa và nhỏ.
Chi tiết
Một số lệnh thông dụng trên Centos
Kiến Thức Máy Tính

Một số lệnh thông dụng trên Centos

Một số lệnh thông dụng thường dùng trên Centos 7
Chi tiết